Сервис за OEM

Типичниот процес на OEM / ODM / PLM на МУТИЈА ЕНЕРГИЈА (ТОП) е строго заснован на системот за обезбедување квалитет на ISO9001. ТОП вклучува ефективна тимска работа на одделенија од продажба, истражување и развој, инженерство, набавка, производство и квалитет и логистика, обезбедувајќи високо квалитетен производ и навремена испорака за клиентите.

OEM Procedure